Per6.jpg
Når angsten tager magten
Nyttig bog for vejledere
Som studievejleder og lærer er det rigtig godt at få adgang til en håndbog som Per Straarup Søndergaards ”Når angsten tager magten – om angstlidelser blandt unge”. Det er en bog der bør stå i ethvert studievejlederbibliotek.
Karen Margrethe Fink, Aabenraa Statsskole læs hele anmeldelsen


”Når angsten tager magten”:
 Anbefales på det allervarmeste
”Forlaget fortjener ros for at udgive denne bog med et yderst alvorligt emne, som vi alle er nødt til at kende mere til. Derfor anbefales bogen på det allervarmeste til lærere på alle niveauer i ungdoms- og videreuddannelser. Under alle omstændigheder bør alle studie- og erhvervsvejledere læse bogen, men desuden også kontaktlærere, mentorer, coaches, o.a. – og bogen bør naturligvis findes på skolens bibliotek.”
Ole Fournais, Uddannelsesbladet, maj 2010læs hele anmeldelsen
 
 
"Viden er med til at give mennesker muligheder – her er en bog, der på bedste vis giver mennesker mulighed for at arbejde konkret med angst og nedbryde tabuerne omkring emnet. LÆS DEN!”
Karina Jensen, PsykInfo Se hele anmeldelsen her:


Godt indspark, relevant og velegnet ”… et godt indspark i debatten … relevant for fagfolk, forældre eller pårørende … bogens lettilgængelige sprog gør den velegnet til projektarbejde om angst både på ungdomsuddannelserne og i grundskolen.”
Astrid Agerlin Munksgaard, Tidsskriftet Ungdomsforskning, dec 200920. november 2009: Uddrag fra læseranmeldelse af Når angsten tager magten. "(...) Jeg må godt nok sige, at den er rigtig godt skrevet og derudover er det nogle fantastiske faktabokse, billeder og cases som du (Per Straarup Søndergaard) har inddraget. Jeg vil blot pointere, at bogen er skrevet i et ungdommeligt og flydende sprog, som jeg tror smitter positivt af på modtagere ligesom jeg. Den er i allerhøjeste grad henvendt til målgruppen 16-25 år - det er i hvert fald mit indtryk". Sådan lyder et uddrag af ordene i en mail fra Joachim, gymnasieelev, der har læst Når angsten tager magten. Fagbogen, der udkom i maj 2009, belyser hvor forskelligt angsten kommer til udtryk hos de unge. Det kan være angst i sociale sammenhænge, tvangsritualer, eksamens- og præstationsangst, panikangst, angst for sygdomme og angst for at forlade hjemmet. De unge fortæller, hvordan angsten gradvist har taget magten over deres liv, men også om kampen for at vinde den tilbage.

 

13. november 2009: Uddrag fra anmeldelse af Når angsten tager magten."(...) børn i dag vokser op i en angstkultur, hvor man konstant er usikker på, om man hører til nogen steder. De stærke skal nok klare det, men de, der ikke har fået den fornødne ballast med hjemmefra og ikke har en indre styrke, bliver tabere (...)Man bevæges af de unges fortællinger, og man sidder som lærer og forælder og tænker på, hvad man dog skulle og burde gøre, for at de unge får en lettere gang her på jorden. Der gives ingen nemme løsninger, men der gives dog håb om, at oplysning og forståelse for det anderledes og accepten af at være den, man er, gør en forskel. Bogen kan læses af unge, der gerne vil vide mere om angst og angstlidelser. Desuden kan bogen i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne indgå i undervisningsforløb og projektarbejde". Sådan skriver Heidi Friborg Christophersen i "Folkeskolen". Bogen er udgivet af Turbineforlaget.August 2009: Udrag fra anmeldelse af Når angsten tager magten. "I bogen bliver de unges beretninger sat i perspektiv af fagfolk. De peger f.eks. på, at vor tids store fokus på individuel succes har skabt en øget mængde angst for at slå til. Som det udtrykkes: "Angsten og selvsvækkelsen er kommet ind i unges tilværelse som en meget stærk faktor."Bogen beskriver socialfobi og panikangst og fortæller om, hvordan unge med socialfobi har mange negative tanker om ikke at være god nok i forhold til andre, og de har svært ved at være i sammenhænge, hvor man skal smalltalke. Bogen indeholder mange spændende beskrivelser af de unge og råd til, hvad der kan gøres. Den er absolut læseværdig for alle, der arbejder med unge, og den kan på mange måder være med til at "sætte ting på plads" og være led i en proces om, hvorledes diverse problemer kan tackles for at blive løst", siger Per Rye, "Vejlederen", Danmarks Vejlederforening.  
Per Straarup Søndergaard Forfatter, foredragsholder og kursusar
Home/nyheder
Forfatterprofil
Bibliografi
Foredrag og kurser
Projekt- og udviklingsopgaver
Kontakt
Omslag_angst.jpg