Per6.jpg
Foredrag og kurser
Aktuelt foredrag: Cutting – og anden selvskadende adfærd
Selvskadende adfærd er blevet en strategi, som mange unge anvender, når livet gør ondt. Metoderne er forskellige. De fleste skærer i sig selv, mens andre fx brænder sig eller slår hovedet ind vægge. Uanset metoden er hensigten den samme. Det er at dulme en uhåndterlig psykisk smerte. Jeg tager udgangspunkt i min bog "Når livet gør ondt" og fortæller, hvad selvskadende adfærd er og giver et bud på, hvorfor det er så udbredt.Cases om unge, der har skadet sig selv, vil blive brugt som eksempler, og der vil blive besvaret spørgsmål som fx: Hvordan har de unge skadet sig selv og af hvilke årsager? Hvilke konsekvenser har det haft for dem? Hvad har de gjort for at bryde ud af det selvdestruktive mønster? Hvilken hjælp har de fået? En ung pige, der har været selvskadende, kan deltage i foredraget. Målgruppe: foredraget kan tilpasses både en ung og en voksen målgruppe. Pris: efter aftale.

Aktuelt kursus: Unges mistrivsel
Cirka 15-20 procent af alle unge viser tegn på, at de mistrives, og det kan komme til udtryk på mange forskellige måder. På dette kursus vil der blive sat fokus på fire specifikke former for mistrivsel, nemlig selvskadende adfærd, selvmordsforsøg, angstlidelser og depression. De vil hver især blive defineret, ligesom der vil blive et givet et overblik over omfang, baggrunde og årsager. Cases om unge vil indgå som eksempler. Der er næsten "statsgaranti" for, at man som lærer, pædagog eller anden frontmedarbejder vil støde på unge, der mistrives. For at være klædt på til at tale med de unge om deres problemer, er det væsentligt, at man har indsigt i de mest udbredte og aktuelle mistrivselsproblematikker. Ellers kan det være svært at hjælpe og støtte de unge i en positiv udvikling. På kurset vil der endvidere blive lagt op til debat om forebyggelse og om hvilken rolle man skal indtage over for unge, der mistrives. Varighed: 4 timer. Målgruppe: fagfolk der arbejder med unge. Pris: efter aftale.

NÅR ANGSTEN TAGER MAGTEN
Præstationsangst, panikangst, angst for sygdomme, OCD … er eksempler på nogle af de angstlidelser, som Per Straarup Søndergaard beskriver i sin bog ”Når angsten tager magten.” Bogen bygger på interviews med fagfolk og med unge, der selv har været plaget af angst. I sit foredrag vil han fortælle, hvordan angst gradvist kan tage magten over et liv, men også om, hvordan magten kan vindes tilbage igen. En ung, som på egen krop har oplevet, hvor invaliderende angst kan være, kan deltage i foredraget. Målgruppe: Foredraget kan tilpasses både en ung og en voksen målgruppe.
Pris: Efter aftale.

Et liv med ADHD
Per Straarup Søndergaard fortæller om de unge, han har interviewet til sin bog  ”Konstant uro – om unge med ADHD”.  I foredraget vil han fx komme ind på baggrunden for, at de unge har fået deres diagnose, hvordan det har påvirket deres liv, og hvordan de håndterer deres diagnose. Desuden vil han lægge op til diskussion om rigtigheden af, at ADHD er en forkortelse af Alle Drenge Har Det. En ung med ADHD kan evt. deltage i interviewet. Målgruppe: Foredraget kan tilpasses både en ung og en voksen målgruppe.
Pris: Efter aftale.kursus_1.jpg
kursus.jpg
Per Straarup Søndergaard Forfatter, foredragsholder og kursusar
Home/nyheder
Forfatterprofil
Bibliografi
Foredrag og kurser
Projekt- og udviklingsopgaver
Kontakt