Per6.jpg
Forfatterprofil
Fagbøger om forskellige ungdomsproblematikker udgør kernen i mit forfatterskab. Det er dem, der lægger beslag på det meste af min arbejdstid og resulterer i flest henvendelser fra læsere, medier og andre interesserede. Størst interesse har der været for bøger som "Ung i en pornotid", "Seje tøser - stakkels piger", "I den grå zone" og "Når livet gør ondt".

De seneste år har jeg beskæftiget mig mest med psykisk mistrivsel blandt unge. Der er udkommet i alt fem bøger om selvskadende adfærd, selvmordsforsøg, angst, depression og spiseforstyrrelser (se titelliste). Bøgerne er blevet godt modtaget i Danmark, ligesom de har resulteret i mange henvendelser fra Sverige og Norge. Foreløbig er to af bøgerne udkommet på svensk, mens der i samarbejde med en patientforening arbejdes på udgivelser i Norge. Udover ovennævnte bevæger jeg mig inden for mange andre genrer. Jeg har skrevet ungdomsromaner, metodebøger, produceret undervisningsmateriale, oversat bøger fra engelsk og tysk og sidst – men ikke mindst – har jeg skrevet en lang række letlæste bøger.
072dpi_308457.jpg
profil2.jpg
Per Straarup Søndergaard Forfatter, foredragsholder og kursusar
Home/nyheder
Forfatterprofil
Bibliografi
Foredrag og kurser
Projekt- og udviklingsopgaver
Kontakt
Kort CV  Født 1962, gift, 3 børn.   Uddannet lærer, handelsfagl